امروز : 1398/07/25 نسخه 8.0  
 
 

ورود به سامانه
   
   
 
   
 
اخبار و اطلاعات
ارتباط با آقای مارابی پشتیبان سامانه ساماب 1398/07/13
با توجه به جابجایی صورت گرفته جهت ارتباط تلفنی با اقای مارابی لطفا با شماره ...
  ادامه مطلب ...

مصوبه نظام پیشنهادات ساماب درخصوص وضعیت فعالیت چاهها 1398/07/07
درخصوص پرونده هایی که فقط مصوبه کمیسیون جهت صدورمجوز حفردارند و پرونده هایی ...
  ادامه مطلب ...

پرونده های تعییین تکلیفی کشاورزی فاقد پروانه 1398/07/07
قابل توجه همکاران گرامی که درگذشته برای پرونده های تعیین تکلیفی کشاورزی فاق ...
  ادامه مطلب ...

برگزاری اولین جلسه کارگروه های منطقه ای حفاظت و بهره برداری از منابع آب سطحی در شرکت مدیریت منابع آب ایران 1398/06/05
در تاریخ 1398/06/05 اولین جلسه کارگروه های منطقه ای حفاظت و بهره برداری ا ...
  ادامه مطلب ...

تغییر هزینه کارشناسی ادامه حفاری 1398/05/30
بر اساس نامه دفتر تعرفه شرکت مدیریت منابع آب ایران به شماره 98/163/9448 مور ...
  ادامه مطلب ...

درج زیرگروه مصرف گلخانه 1398/05/16
کاربران محترم جهت ثبت ریز مصرف گلخانه هایی که تخصیص ندارند و معاف از پرداخت ...
  ادامه مطلب ...

حذف هزینه کارشناسی در فرآیند صدور مجوز نصب منصوبات 1398/05/02
باتوجه به مصوبه کارگروه آب زیرزمینی فرآیند صدور نصب منصوبات بدون هزینه انج ...
  ادامه مطلب ...

تغییر در تعرفه های خدمات کارشناسی 1398/05/01
بر اساس مصوبه جدید وزارت نیرو به شماره 98/21868/20/100 مورخ 1398/04/17 تعر ...
  ادامه مطلب ...

امکان بارگذاري فايل قرائت کنتور 1398/04/21
از منوی مالي ---> قبض ---> بارگذاري فايل قرائت کنتور می توانید بر اسا ...
  ادامه مطلب ...

جداسازی صدور قبض خسارت به آبخوان از آب بها 1398/04/21
بر اساس آخرین تغییراتی که در ساماب انجام شده صدور قبض خسارت به آبخوان از آب ...
  ادامه مطلب ...

 
طراحی و پیاده سازی توسط شرکت تحلیل گران سیستم زاگرس
شماره های تماس : 08334326819 - 08334324131